Zpravodaj 1/2016

  • vyvěšeno: 3. října 2016, Pondělí

Zpravodaj CENTRA SPOLEČNÝCH SLUŽEB DSO MIKROREGIONU MORKOVSKO

Vážení čtenáři, rádi bychom Vám prostřednictvím prvního čísla našeho elektronického zpravodaje představili nový projekt DSO Mikoregionu Morkovsko Centrum společných služeb (dále jen CSS). V tomto čísle naleznete seznam dostupných veřejných služeb na území DSO Mikroregionu Morkovsko, včetně kontaktních údajů. Zpravodaj CSS se bude vydávat 2 x ročně a jeho cílem je Vás co nejsrozumitelněji informovat o činnosti CSS, o pravidelném setkávání starostů, o aktivitách mikroregionu a jednotlivých obcí mikroregionu a o připravovaných či již uskutečněných projektech obcí realizovaných na bázi meziobecní spolupráce.

V červenci 2016 se Dobrovolný svazek obcí DSO Mikoregionu Morkovsko rozhodl zapojit do projektu Svazu měst a obcí České republiky s názvem Centrum společných služeb (CSS).

CSS je projekt podporovaný z dotací EU v rámci projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, financovaný z evropského sociálního fondu prostřednictvím OPZ.

Cílem projektu CSS je zvýšení profesionality výkonu veřejné správy a poskytování a rozvoj veřejných služeb v území pomocí sdílení prostředků a kapacit jednotlivých obcí sdružených do dobrovolných svazků obcí (DSO) dle zákona o obcích, v platném znění.

CSS bude poskytovat potřebné a požadované služby (dle požadavků starostů a dalších zástupců obcí) v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetence např. v oblasti rozvoje obcí, právního a správního poradenství, organizačních a ekonomických agend, finančně rozvojového managementu, poskytování informačního servisu apod.

CSS bude obcím poskytovat rovněž odborné poradenství v oblasti přeneseného výkonu státní správy (přestupková agenda, správa poplatků, evidence obyvatel a další) s cílem zvýšit odbornost a efektivitu jejich rozhodování. Rozhodovací pravomoc zůstane vždy na samotných obcích.

Novější příspěvek
Zpravodaj 2/2017

podobné


Zpravodaj 02/2019

29. srpna 2019

Zpravodaj 1/2019

27. února 2019

Zpravodaj 2/2018

20. srpna 2018