Vzdělávání starostů, únor 2017

  • vyvěšeno: 9. února 2017, Čtvrtek

CSS Morkovsko

V únoru proběhlo další vzdělávání starostů DSO Mikroregionu Morkovsko v Nítkovicích na Kozojedském dvoře.

Témata byla získávání dotací z Podprogramu na podporu obnovy venkova pro zlínský kraj, pozván byl radní zlínského kraje Jan Pijáček a vedoucí odboru strategického rozvoje kraje Mgr. Milan Filip.

Dalším tématem byly obecně závazné vyhlášky, zápisy z jenání zastupitelstev a jejich právní náležitosti, přednášela vedoucí oddělení dozoru ministerstva vnitra Mgr. Zdeňka Janůšková.