Zpravodaj 2/2017

  • vyvěšeno: 20. února 2017, Pondělí

Zpravodaj 2/2017

 css_morkovsko_201702

 

Vážení čtenáři,
rádi bychom Vám prostřednictvím druhého čísla našeho elektronického zpravodaje sdělili co všechno se nám v rámci projektu DSO Mikoregionu Morkovsko Centra společných služeb (dále jen CSS) podařilo zrealizovat. Základní vizí mikroregionu je zajištění trvale udržitelného hospodářského a sociálního rozvoje, který bude založen na zlepšování podmínek pro rozvoj hospodářských činností a na zvyšování míry uspokojování životních podmínek obyvatel. V období listopad 2016 – únor 2017 jsme se zaměřili zejména na přípravu a spuštění nových webových stránek mikroregionu Morkovsko (www.morkovsko. cz) a docílili jsme snížení nákladů na obecní odpadové hospodářství. Také jsme během tří měsíců poskytli jednotlivým starostům dobrovolného svazku obcí (dále DSO) celkem 136 konzultací v oblasti činnosti orgánů obce, projektového poradenství, ekonomické a právní agendy, hospodaření s obecním majetkem či v oblasti životního prostředí.

Starší příspěvek
Zpravodaj 1/2016
Novější příspěvek
Zpravodaj 3/2017

podobné


Zpravodaj 02/2019

29. srpna 2019

Zpravodaj 1/2019

27. února 2019

Zpravodaj 2/2018

20. srpna 2018