Beseda s ministrem zemědělství ing. M. Jurečkou

  • vyvěšeno: 23. února 2017, Čtvrtek

Do obce Dřínov přijal pozvání v pátek 24. února 2017 na besedu ministr zemědělství ing. Marian Jurečka.

Do společenské místnosti se v hojném počtu dostavili občané Dřínova, starostové sousedních obcí a také ředitel VAKu Kroměříž.

Starosta Dřínova pan Miroslav Štěpánek pana ministra představil a předal mu slovo.

Ing. Jurečka hovořil o své práci, vzdělání a zkušenostech. V besedě mimo jiné hovořil o tom, že hodně cestuje a ví, jak se žije v jiných zemích a jak je důležité pomáhat, a to pomáhat i migrantům, a to hlavně v jejich zemích. Apeloval na uvědomění si, že žijeme v bezpečné zemi a máme se dobře, z celosvětového pohledu. Důležitost vidí také v rodinách.

Otevřel prostor diskuzi a volné besedě, kde se probírala různá témata, jako je hnojení, levné potraviny, dovoz potravin z Polska, čerpání dotací.