Schválený rozpočet mikroregionu 2017, střednědobý výhled rozpočtu 2012-2018

  • vyvěšeno: 7. března 2017, Úterý

Oznámení o zveřejnění rozpočtu
 
Mikroregion Morkovsko oznamuje podle § 11 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, že rozpočet Mikroregionu Morkovsko na rok 2017 je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách mikroregionu www.morkovsko.cz a do listinné podoby je možno nahlédnout u účetní mikroregionu
paní Dostalíkové na adrese MěÚ Morkovice - Slížany, Sokolská 700.
 
Mikroregion Morkovsko oznamuje podle §3 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, že střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Morkovsko na rok 2012 - 2018 je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách mikroregionu www.morkovsko.cz a do listinné podoby je možno nahlédnout u účetní mikroregionu paní Dostalíkové na adrese MěÚ Morkovice - Slížany, Sokolská 700.

Schvaleny rozpocet

Strednedoby vvhled rozpoctu

Starší příspěvek
Zákon o rozpočtové odpovědnosti.
Novější příspěvek
Rozpočtové opatření č. 1/2017