Rozpočtové opatření č. 2/2017

  • vyvěšeno: 9. června 2017, Pátek

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření
Mikroregion Morkovsko oznamuje podle §11 odst. 4 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, že rozpočtové opatření č. 2 Mikroregionu Morkovsko na rok 2017 je zveřejněno v elektronické podobě na webových stránkách mikroregionu www.morkovsko.cz
a do listinné podoby je možno nahlédnout u účetní mikroregionu paní Dostalíkové na adrese
MěÚ Morkovice-Slížany, Sokolská 700.