Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2018 – 2022

  • vyvěšeno: 9. června 2017, Pátek

Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 až 2022
Mikroregion Morkovsko oznamuje podle §11 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, že Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 až 2022 je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách mikroregionu www.morkovsko.cz a do listinné podoby je možno nahlédnout u účetní mikroregionu paní Dostalíkové na adrese MěÚ Morkovice - Slížany, Sokolská 700.

Rozpoctovy vyhled dle paragrafu