Zpravodaj 3/2017

  • vyvěšeno: 23. srpna 2017, Středa

Vážení čtenáři,
rádi bychom Vám prostřednictvím třetího čísla našeho elektronického zpravodaje sdělili, co všechno se nám v rámci projektu DSO Mikoregionu Morkovsko Centra společných služeb (dále jen CSS) podařilo zrealizovat.

V uplynulém období jsme se zaměřili zejména na problematiku cyklostezek, které souvisí s rozvojem cestovního ruchu. Zaměřili jsme se také na lepší propagaci mikroregionu, a také na zlepšení stavu krajských komunikací. Chceme region rozvíjet těmito třemi směry, které jsou velmi zásadní pro zkvalitnění životních podmínek pro místní obyvatele.

Zpravodaj Morkovsko

Starší příspěvek
Zpravodaj 2/2017
Novější příspěvek
Zpravodaj 1/2018

podobné


Zpravodaj 1/2018

30. března 2018

Zpravodaj 3/2017

23. srpna 2017

Zpravodaj 2/2017

20. února 2017