Rozpočtové opatření č. 3/2017

  • vyvěšeno: 28. srpna 2017, Pondělí

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření

Mikroregion Morkovsko oznamuje podle §11 odst. 4 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, že rozpočtové opatření č. 3 Mikroregionu Morkovsko na rok 2017 je zveřejněno v elektronické podobě na webových stránkách mikroregionu www.morkovsko.cz
a do listinné podoby je možno nahlédnout u účetní mikroregionu paní Dostalíkové na adrese
MěÚ Morkovice-Slížany, Sokolská 700.
 

Novější příspěvek
Tip na výlet MORKOVICE-SLÍŽANY

podobné


Morkovské chlap 14.7.2018

13. července 2018

Prázdniny plné her

11. července 2018