Tip na výlet MORKOVICE-SLÍŽANY

  • vyvěšeno: 1. září 2017, Pátek

Tip na výlet MORKOVICE-SLÍŽANY: košíkářské muzeum, kostel sv. J. Křtitele, pranýř,

socha sv. J. Nepomuckého, socha sv. Floriana, zámek, hrob Marie Tylové

Kostel sv. Jana Křtitele - kulturní památka

Jednolodní stavba s trojbokým závěrem. Ze západní fasády vystupuje mohutná hranolová věž. K severu připojena pravoúhlá kaple Panny Marie. Pozdně středověké jádro, současná podoba z první poloviny 18. století. Krucifix u kostela z doby kolem roku 1772.

Pranýř - kulturní památka

Pískovcový pranýř umístěn v centru obce. Dvoustupňový kruhový sokl nese vlastní oktogonální pilíř. V horní části vsazená kovová spínací obruč s dovnitř obrácenými hřeby, sloužící pro uchycení krku odsouzeného. Datace nejistá, snad počátek 16. století.

Pranýř na náměstí v Morkovicích je významnou památkou regionálního charakteru dokladující existenci hrdelního soudu v Morkovicích od konce středověku do počátku 19. století. Ojediněle dochovaná památka s původním kovovým nákrčním obojkem.

Zámek - kulturní památka

Areál trojkřídlého patrového zámku, vystavěného v 17. století v místech tvrze v severovýchodní části obce. Součástí areálu je i park a dvojice barokních skulptur – sochy sv. Floriána a Vendelína, situovaná v parku před vstupem do zámku.

Socha sv. Jana Nepomuckého - kulturní památka

Barokní socha sv. Jana Nepomuckého z 18. století. Na sokl dosedá hranolový podstavec s postranními volutovými pásy a vyloženou korunní římsou. Socha světce na nízké podnoži, u jeho nohou postavička putta, druhá chybí. Socha obehnána balustrádou.

Datovaná vrcholně barokní práce z místního cetechovického kamene podle chronogramu na zadní straně soklu z roku 1735.

 

Socha sv. Floriána - kulturní památka

Vrcholně barokní socha z druhé čtvrtiny 18. století v centru obce. Odstupněná podesta nese sokl ve formě stoupajících oblaků, mezi nimiž umístěny hlavičky okřídlených andílků. Figura sv. Floriána nasedá přímo na sokl. Kolem sochy plná ohradní zídka.

Hrob herečky Marie Tylové - kulturní památka

Hrob herečky Marie Tylové, dcery Josefa Kajetána Tyla z roku 1930. Plocha hrobu zhruba obdélného půdorysu vymezena mramorovým obrubníkem. Do čela vsazen pylon s nízkým stanovým hrotem, v horní partii opatřen nápisem.

Hrob herečky Marie Tylové, dcery J.K.Tyla, je umístěn po levé straně od vchodu na hřbitov. Marie Tylová zemřela jako obět černých neštovic během návštěvy Štandlerovy divadelní společnosti v Morkovicích v roce 1868. Do hrobu byla pohřbena spolu s právě narozenou dcerou. Hrob s náhrobním kamenem byl postaven nákladem místních obyvatel a ochotnického spolku. Později se o hrob starala jednota Sokol. Dlouho bylo místo hrobu zapomenuto a opět identifikováno v roce 1927.

Košíkářské muzeum

Současné muzeum navazuje na tradici "Muzeum Morkovského kraje", které vzniklo v roce 1936. To nejprve v prostorách bývalé měštanské školy a později ve čtyřech místnostech zámku vystavovalo přírodní zajímavosti, historické exponáty, košíkářské výrobky a jiné památky, týkající se historie košíkářství

Město Morkovice-Slížany se rozhodlo navázat na tradici tohoto muzea. Proto v roce 2008 zakoupilo jeden z domů v Morkovicích a po rozsáhlé rekonstrukci s nákladem 1,1 milionu korun v něm zřídilo specializované "Košíkářské muzeum". Rekonstrukce domu byla zahájena v březnu 2010 a dokončena v červnu téhož roku. Přesně 12. června 2010 tedy bylo po dlouhých 47 letech v Morkovicích-Slížanech opět otevřeno muzeum, které je tentokrát věnováno pouze košíkářství.