Tip na výlet POČENICE, TETĚTICE

  • vyvěšeno: 1. září 2017, Pátek

Tip na výlet POČENICE, TETĚTICE: kostel sv. Bartoloměje, socha sv. Josefa, kaple Andělů strážných (Tetětice)

kostel sv. Bartoloměje - kulturní památka

Pozdně barokní stavba z let 1764–1768. Má podélnou jednolodní, orientovanou dispozici. Hranolová věž na západě, východní strana zakončena mírně odsazeným presbytářem s rovným závěrem. Na severu přiléhá obdélná sakristie.

socha sv. Josefa - kulturní památka

Nízká podnož nese výškově odstupňovaný podstavec, s výrazně konvexním dříkem ve spodní partii. Nasedající profilovaná římsa vynáší podnož se sochou sv. Josefa držícího v náruči Ježíška. Datace kolem roku 1767.

Výrazně kvalitní sochařská práce sochy sv. Josefa s jezulátkem na soklu barokních forem s volutami na okraji obce.

kaple Andělů strážných

Novější příspěvek
Tip na výlet KUNKOVICE