Tip na výlet VĚŽKY

  • vyvěšeno: 1. září 2017, Pátek

Tip na výlet VĚŽKY: kostel. sv. Alžběty, Jelínkova studánka, platan, zámek, sochy dvou gladiátorů

Kostel sv. Alžběty

Jednolodní neorientovaný kostel s odsazeným, půlkruhově zakončeným kněžištěm a kopulí nad křížením lodi a transeptu, vystavěný v letech 1902 – 1904 naproti vstupu do zámeckého areálu. Jedná se o hodnotnou neoklasicistní stavbu.

Kostel sv. Alžběty ve Věžkách, postaven v letech 1902 - 1904 z nákladu majitele panství Gustava Redlicha, patří mezi relativně čisté a méně časté neoklasicistní halové kostelní stavby na Moravě. V roce 2001 proběhla oprava schodiště s opěrnými zídkami, drobné opravy v předsíni, v roce 2004 proběhla oprava výmalby interiéru.

Jelínkova studánka

Dalším zajímavým místem ve Věžkách je i tzv. ,,Jelínkova studánka“. V minulém století v její blízkosti býval rybník ,,Na Trávníku“ patřící Věžeckým pánům - Redlichům, kde dělal můj děda správce. U rybníka bylo napajedlo pro koně a lidé se k němu a studánce chodili osvěžit při práci na polích. V 60. letech minulého století zde vyvěral pramínek vody ze země.  Pan Břetislav Jelínek, který v roce 2014 studánku opravil, sem chodil jako malý kluk s dědečkem na procházky a jeho děda se podílel jako jiní místní občané na kopání studní, jež se nachází v úžlabí nad stávající studánkou směrem k mezi Telák. „Už dědeček mi tenkrát říkal, že by bylo potřeba studánku opravit a udělat zde hezké místo k odpočinku,“ vzpomíná pan Jelínek.

Nevědomky, pan Jelínek zahájil plnění přání svého dědy již v devadesátých letech 20 století. Kdy za pomocí tehdejšího zemědělského družstva byl hlavním iniciátorem výsadby třešňové meze nad Semprou, jež nás ke studánce přivede od vesnice. Dále vysazoval třešně a jiné ovocné stromy na mezích Homole a pod Bajajkou. V roce 2014 pokračoval a nechal z pramínku v zemi nad Zadním rybníkem vybudovat stávající kamennou studánku a provedl úpravu okolí. O rok později u studánky vybudoval zastřešené posezení a ohniště. Studánku jsem pojmenoval na počest svého rodu a také nechal v kameni vytesat obrázek jelena, který je jeden z hlavních symbolů české myslivosti a lesní zvěře,“ řekl pan Jelínek. V současné době pan Jelínek široké okolí studánky pravidelně udržuje a seče zde trávu. Jak sám říká: „Mám radost, že si lidé místo u studánky oblíbili a chodí zde při svých procházkách ke studánce nejen místí, ale i přespolní. Nedávno mi volali návštěvníci, kteří přijeli až z Kroměříže, a chtěli vědět, zda je voda opravdu pitná, jelikož jim velmi chutná. Podle chemických rozborů, které nechal pan Jelínek udělat, má voda ve studánce stejnou kvalitu jako voda kojenecká, ovšem má zvýšený výskyt bakterií. K jeho snížení by pomohlo upravení odtokových poměrů v příkopě nad studánkou, aby zde po deštích nezůstávala voda a ,,nezahnívala“. Ještě před prázdninami chci vybudovat další možnost posezení a rád bych ve spolupráci s obcí ke studánce přemístil a opravil chátrající zastřešení, jež se nyní nachází v areálu bývalé Sempry u hal.

U studánky se již pravidelně scházejí místí nejen na Silvestra, oslavují se zde narozeniny, probíhá tady Rozloučení s prázdninami pro děti či předvánoční setkání v rámci krmení lesní zvěře.

 

 

Platan

V obci Věžky se nachází malý zámeček s parkem. Park byl založen na počátku 19. století Františkem von Wiessenburgem jak v bezprostřední blízkosti zámku, tak za cestou podél Věžeckého potoka a k jeho rozkvětu došlo na konci 19. století za vlastnictví podnikatelské rodiny Redlichů, kteří zde zřídili menší dendrologickou zahradu s řadou exotických dřevin označených jmenovkami. K nejmohutnějším stromům v parku dnes patří platan javorolistý /Platanus hispanica/, solitérní jedinec s rozložitou korunou, který byl při posledním měření vysoký 29 metrů a obvod jeho kmene činil 650 centimetrů a původně stál na břehu menší vodní plochy. Tento rybníček byl později zasypán a strom dnes vévodí travnaté ploše tvořící srdce drobnější krajinářské úpravy, které zbyla z někdejšího výstavného parku.

Sochy torza dvou gladiátorů - kulturní památka

Zámek - kulturní památka

 

Starší příspěvek
Tip na výlet DŘÍNOV
Novější příspěvek
Tip na výlet LITENČICE, STRABENICE

podobné


Věžky 670 let obce

23. srpna 2018