Rozpočtové opatření č. 4/2017

  • vyvěšeno: 23. listopadu 2017, Čtvrtek

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření

Mikroregion Morkovsko oznamuje podle §16 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, že rozpočtové opatření č. 4 Mikroregionu Morkovsko na rok 2017 je zveřejněno v elektronické podobě na webových stránkách mikroregionu www.morkovsko.cz a do listinné podoby je možno nahlédnout u účetní mikroregionu paní Dostalíkové na adrese MěÚ Morkovice-Slížany, Sokolská 700.

Vyvěšeno dne 23.11.2017

Rozpoctova opatreni(3)

Starší příspěvek
Divadlo 1.12.2017 Morkovice
Novější příspěvek
Schválený rozpočet mikroregionu 2018