MAS Hříběcí hory plánuje v květnu 2018 vyhlásit výzvu Bezpečnost dopravní infrastruktury I.

  • vyvěšeno: 17. ledna 2018, Středa

MAS Hříběcí hory plánuje v květnu 2018 vyhlásit výzvu  Bezpečnost dopravní infrastruktury I. s celkovou alokací 12 631 580 ,- Kč a mírou podpory 95 %.

Cílem opatření ze zvýšení bezpečnosti dopravy, především pro pěší. Mezi hlavní podporované aktivity například patří:

  • rekonstrukce, modernizace a výstavba nových chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení,
  • rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy (včetně přístřešků a čekáren zastávek),
  • a bezpečnostní opatření realizovaná na silnici nebo místní komunikaci (vychýlení jízdního pruhu, dělicí ostrůvky, vysazené plochy na vjezdech do křižovatky, úpravy povrchu a tvaru křižovatek, zvýšení protismykových vlastností krytu vozovky, zvýrazňující dopravní značení včetně liniových opatření pro cyklisty, zvýrazňující dopravní zařízení a optické prvky, měřiče rychlosti, zpomalovací prahy, polštáře a zvýšené plochy, svodidla v nebezpečných úsecích).

Úplné informace o tom, co je možné podpořit, o podmínkách a povinných přílohách a o způsobilých a nezpůsobilých výdajích se nacházejí ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce (viz příloha) v kapitole 3.4.

V případě dotazů kontaktujte Václava Olivu na 731 494 244 nebo na vaclav.oliva@hribecihory.cz.

Specificka-pravidlaSC1-2CLLDvyzva53v-1-1

Starší příspěvek
Ples Morkovice 19. ledna
Novější příspěvek
Dotace v PRV MAS Hříběcí hory