Rozpočtové opatření č. 5/2017

  • vyvěšeno: 18. ledna 2018, Čtvrtek

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření

Mikroregion Morkovsko oznamuje podle §16 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, že rozpočtové opatření č. 5 Mikroregionu Morkovsko na rok 2017 je zveřejněno v elektronické podobě na webových stránkách mikroregionu www.morkovsko.cz a do listinné podoby je možno nahlédnout u účetní mikroregionu paní Dostalíkové na adrese MěÚ Morkovice-Slížany, Sokolská 700.

Vyvěšeno dne 18.1.2018

Rozpoctova opatreni(4)

Starší příspěvek
Ples Morkovice 19. ledna
Novější příspěvek
Divadlo Morkovice 24. února 2018