Morkovské bajk 31. března 2018

  • vyvěšeno: 24. března 2018, Sobota

Bike Triatlon Morkovice pořádá 7. ročník závodu horských kol

MORKOVSKÉ BAJK 2018

MTB maraton, trasy 46km a 27km
Sobota 31.03.2018
Trasa na 46km je zařazena do seriálu závodů Karpatské MTB tour

Pořadatel: BIKE TRIATLON MORKOVICE z.s.
Místo konání: prostransví před městským úřadem v Morkovicích (vedle rybníka Ovčáček)
Prezentace: od 10:00 do 12:00 v budově městského úřadu
Start: v 13:00 před městským úřadem Morkovice trasa 46km i 27km
Startovné: 250 Kč předem do 25.03.2018, 350Kč na místě prezentace ( bez jídla ), kategorie holky a kluci 13-15 let na trase 27km mají startovné předem do 25.03.2018 150 Kč, na místě prezentace 250 Kč bez jídla
V ceně startovného: měření čipovou technologií, zázemí, zabezpečení trati, občerstvení na trati, jídlo po závodě ( při úhradě startovného do 25.3.2018) a pivo, nebo limo v cíli závodu.

Přihlášení možné na tomto webu http://www.biketriatlonmorkovice.cz/morkovske-bajk/prihlaska/ a to do 25.3.2018 za snížené startovné, po tomto termínu pouze na místě v den prezentace za plné startovné. Všichni účastníci musí stvrdit svou účast podpisem při prezentaci v den závodu.
Po vyplnění a odeslání online přihlášky Vám budou na Vaši emailovou adresu zaslány pokyny k platbě. Číslo účtu pro platbu 107-9224590207/0100, jako variabilní symbol použijte rodné číslo uvedené v přihlášce
Přihláška je platná až po zaplacení startovného a závodníci, kteří nebudou mít uhrazeno startovné do 25.3.2018 (rozhoduje den připsání platby na náš účet) budou ze startovní listiny vyškrtnuti a budou se muset znovu přihlásit na prezentaci den závodu, jako nově příchozí za plnou cenu startovného.
Seznam přihlášených závodníků bude vyvěšen na webu teamu


Trasa 46km: 1 okruh zaváděcí (8km) + 2 regulerní okruhy (19 km/okruh)
Převýšení závodu: 1 150 m
Trať vede po zpevněných cestách a lesních pěšinách, sjízdná za každého počasí. Občerstvovací stanice při průjezdu každým kolem.
Časový limit pro dokončení závodu je 4 hodiny.


Trasa 27km: 1 okruh zaváděcí (8km) + 1 regulerní okruh (19 km/okruh)
Převýšení závodu: 600m
Trasa je určena pro rekreační cyklisty, kteří si chtějí vyzkoušet závod horských kol a netroufnou si, nebo nemají z jara natrénováno na trasu 46km.

Kategorie:

Trasa 46km
MUŽI
- M1 15-19 let (2003-1999)
- M2 20-29 let (1998-1989)
- M3 30-39 let (1988-1979)
- M4 40-49 let (1978-1969)
- M5 50-59 let (1968-1959)
-M6 nad 60 let (1958-1921)

ŽENY
-Ženy 1 - 15-35 let (2003-1982)
- Ženy 2 - nad 36 let (1982 -1921)

Trasa 27km
- Muži bez rozdílu věku
- Ženy bez rozdílu věku
- Kluci 13 - 14 let (2005-2004)
- Holky 13 - 14 let (2005-2004)
Startovné pro kategorii holky a kluci 13 - 14 let - 150 Kč
Trasa 27km se nezapočítává do seriálu Karpaty MTB tour.

Vyhlášení výsledků jednotlivých kategorií bude probíhat od 17:00 hod.
Jednotlivé kategorie budou vyhlašovány pouze při dokončení 3 a více závodníků v dané kategorii.

Ceny:
Muži v absolutním pořadí na trase 46km:
1.místo 2000 Kč
2.místo 1000 Kč
3. místo 500 Kč

Ženy v absolutním pořadí na trase 46km
1.místo 1000 Kč
2.místo 500 Kč
3.místo 300 Kč

V ostatních kategoriích dostanou závodníci na 1. až 3. místě poháry a věcné ceny.

Do kategorie zařazují závodníky pořadatelé. Pro zařazení do patřičné kategorie rozhoduje dovršený věk v roce 2018.
Závodí se dle harmonogramu závodu. Závod se jede za plného silničního provozu a za každého počasí. Závodníci jsou povinni dodržovat silniční předpisy a dbát pokynů pořadatelů. Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí a plně odpovídají za škody na zdraví a majetku způsobené sobě, nebo druhým osobám a pořadateli. Všichni závodníci jsou povinni pohybovat se po vyhrazených cestách a dodržovat pravidla fair play. Kolo musí být v dobrém technickém stavu. Cyklistická přilba povinná po celou dobu závodu. Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu těchto propozic. Odesláním přihlašky učastník stvrzuje, že souhlasi s vyše uvedenými podmínkami akce.
Bližší informace: bikettmorkovice@seznam.cz, 724 901 108


Více zde: http://www.biketriatlonmorkovice.cz/morkovske-bajk/propozice/

Novější příspěvek
Divadlo Morkovice 31. března