Rozpočtové opatření č.1/2018

  • vyvěšeno: 4. dubna 2018, Středa

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření

Mikroregion Morkovsko oznamuje podle §16 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, že rozpočtové opatření č. 1 Mikroregionu Morkovsko na rok 2018 je zveřejněno v elektronické podobě na webových stránkách mikroregionu www.morkovsko.cz a do listinné podoby je možno nahlédnout u účetní mikroregionu paní Dostalíkové na adrese MěÚ Morkovice-Slížany, Sokolská 700.

Vyvěšeno dne 4.4.2018

Rozpoctova opatreni(5)

 

Starší příspěvek
Zpravodaj 1/2018