Závěrečný účet Mikroregionu Morkovsko

  • vyvěšeno: 18. dubna 2018, Středa

Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Mikroregionu Morkovsko za rok 2017
Mikroregion Morkovsko oznamuje podle §11 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, že Závěrečný účet Mikroregionu Morkovsko za rok 2017 je zveřejněn včetně příloh v elektronické podobě na webových stránkách mikroregionu www.morkovsko.cz a do listinné podoby je možno nahlédnout u účetní mikroregionu paní Dostalíkové na adrese MěÚ Morkovice - Slížany, Sokolská 700.

Závěrečný účet Mikroregionu Morkovsko

Vykaz z a z

Rozvaha

FIN 2-12

Priloha

Konecny DSO Morkovsky 2017

 

Starší příspěvek
Rozpočtové opatření č.1/2018
Novější příspěvek
Morkovské véšlap 28. dubna