Závěrečný účet Mikroregionu Morkovsko

  • vyvěšeno: 21. května 2018, Pondělí

Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Mikroregionu Morkovsko za rok 2017
Mikroregion Morkovsko oznamuje podle §11 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, že Závěrečný účet Mikroregionu Morkovsko za rok 2017 je zveřejněn včetně příloh v elektronické podobě na webových stránkách mikroregionu www.morkovsko.cz a do listinné podoby je možno nahlédnout u účetní mikroregionu paní Dostalíkové na adrese MěÚ Morkovice - Slížany, Sokolská 700.

Závěrečný účet Mikroregionu Morkovsko

Zaverecny ucet mikroregion(1)