Rozpočtové opatření č. 2/2018

  • vyvěšeno: 18. června 2018, Pondělí

Mikroregion Morkovsko oznamuje podle §16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, že rozpočtové opatření č. 2 Mikroregionu Morkovsko na rok 2018 je zveřejněno
v elektronické podobě na webových stránkách mikroregionu www.morkovsko.cz a do listinné podoby je možno nahlédnout u účetní mikroregionu paní Dostalíkové na adrese MěÚ Morkovice - Slížany, Sokolská 700.
 

Starší příspěvek
Koupaliště v Morkovicích
Novější příspěvek
Farní hodové odpoledne 24. června

podobné


Morkovské chlap 14.7.2018

13. července 2018

Prázdniny plné her

11. července 2018