Rozpočtové opatření 3/2018

  • vyvěšeno: 10. prosince 2018, Pondělí

Mikroregion Morkovsko oznamuje podle §16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, že rozpočtové opatření č. 3 Mikroregionu Morkovsko na rok 2018 je zveřejněno
v elektronické podobě na webových stránkách mikroregionu www.morkovsko.cz a do listinné podoby je možno nahlédnout u účetní mikroregionu paní Dostalíkové na adrese MěÚ Morkovice - Slížany, Sokolská 700.

Rozpoctova opatreni 3