Závěrečný účet Mikroregionu Morkovsko 2018

  • vyvěšeno: 10. července 2019, Středa

Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Mikroregionu Morkovsko za rok 2018
Mikroregion Morkovsko oznamuje podle §11 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, že Závěrečný účet Mikroregionu Morkovsko za rok 2018 je zveřejněn včetně příloh v elektronické podobě na webových stránkách mikroregionu www.morkovsko.cz a do listinné podoby je možno nahlédnout u účetní mikroregionu paní Dostalíkové na adrese MěÚ Morkovice - Slížany, Sokolská 700.

Zaverecny ucet mikroregion-2018

Vykaz zisku a ztraty

Rozvaha (1)

Priloha

FIN 2-12(1)

Mikroregion Morkovsko - zprava 2018

 

Starší příspěvek
Guláš fest Pačlavice 8. června
Novější příspěvek
Zpravodaj 02/2019