Návrh rozpočtu roku 2020

  • vyvěšeno: 29. listopadu 2019, Pátek

Oznámení o zveřejnění Návrhu rozpočtu roku 2020.
Mikroregion Morkovsko oznamuje podle § 11 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, že Návrh rozpočtu Mikroregionu Morkovsko na rok 2020 je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách mikroregionu www.morkovsko.cz a do listinné podoby je možno nahlédnout u účetní mikroregionu paní Dostalíkové na adrese MěÚ Morkovice-Slížany, Sokolská 700.

Navrh rozpoctu MM 2020

Starší příspěvek
EXPO Morkovice 6.12.
Novější příspěvek
Rozsvícení vánočního stromu 7.12.