Schválený rozpočet Mikroregionu Morkovsko 2020

  • vyvěšeno: 8. ledna 2020, Středa

Oznámení o zveřejnění rozpočtu
Mikroregion Morkovsko oznamuje podle § 11 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, že rozpočet Mikroregionu Morkovsko na rok 2020 je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách mikroregionu www.morkovsko.cz a do listinné podoby je možno nahlédnout u účetní mikroregionu paní Dostalíkové na adrese MěÚ Morkovice-Slížany.

Rozpocet 2020