Návrh závěrečného účtu za rok 2019

  • vyvěšeno: 3. června 2020, Středa

Oznámení o zveřejnění Návrhu závěrečného účtu Mikroregionu Morkovsko za rok 2019.
Mikroregion Morkovsko oznamuje podle §11 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, že Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Morkovsko za rok 2019 je zveřejněn včetně příloh v elektronické podobě na webových stránkách mikroregionu www.morkovsko.cz a do listinné podoby je možno nahlédnout u účetní mikroregionu paní Foltýnové na adrese OÚ Uhřice č.84, 768 33 Morkovice - Slížany.

FIN 2-12(2)

Priloha

Rozvaha(2)

Vykaz zisku a ztraty

Navrh zaverecneho uctu 2019

Zprava o vysledku hosp. 2019