Závěrečný účet Mikroregionu Morkovsko za rok 2019

  • vyvěšeno: 8. července 2020, Středa

Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Mikroregionu Morkovsko za rok 2019.


Mikroregion Morkovsko oznamuje podle §11 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, že Závěrečný účet Mikroregionu Morkovsko za rok 2019 je zveřejněn včetně příloh v elektronické podobě na webových stránkách mikroregionu www.morkovsko.cz a do listinné podoby je možno nahlédnout u účetní mikroregionu paní Foltýnové na adrese OÚ Uhřice 84, 768 33 Morkovice-Slížany.

Zprava o vysledku hosp. 2019

Zaverecny ucet MM 2019

Vykaz zisku a ztraty

Rozvaha

FIN 2-12

Priloha

Novější příspěvek
Návrh rozpočtu rok 2021