Návrh rozpočtu rok 2021

  • vyvěšeno: 23. listopadu 2020, Pondělí

 

Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu


Mikroregion Morkovsko oznamuje podle § 11 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, že návrh rozpočtu Mikroregionu Morkovsko na rok 2021 je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách mikroregionu www.morkovsko.cz a do listinné podoby je možno nahlédnout u účetní mikroregionu paní Foltýnové na adrese OÚ Uhřice 84.

 

Navrh rozpoctu rok 2021