Věžky – Vlčí Doly

Věžky

Obec Věžky se nachází v okrese Kroměříž, kraj Zlínský. Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 364 obyvatel.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1348.

Obec Věžky se nachází 11 km západně od Kroměříže. Od roku 1960 je sloučena s obcí Vlčí Doly.

Vlčí Doly

Vlčí Doly je vesnice, část obce Věžky v okrese Kroměříž. Nachází se asi 2 km na severozápad od Věžek. Je zde evidováno 52 adres. Žije zde trvale asi 70 obyvatel.

Vlčí Doly je také název katastrálního území o rozloze 1,61 km2.

Vesnice leží v malém údolíčku obklopena posledními výběžky Litenčické pahorkatiny, takřka na rozhraní tří okresů: Kroměříže, Prostějova a Přerova. Má malebné okolí se zdravými a krásnými lesy. Na severní straně otevřena úrodné Hané, kdy lze za jasného počasí obsáhnout velkou část jejího území od Prostějova až k Přerovu či Olomouci, nebo při dobré viditelnosti dokonce i vzdálenou siluetu hory Praděd, mnohdy s bílou sněhovou pokrývkou. Skrz obec protéká dnes již meliorovaný potok Vlčídolka, vlévající se za Křenovicemi do říčky Hané. Pramení asi jeden kilometr za obcí v lesíku Boří pod Srnovem, s přítoky ze zmoly na „Krajině“ a z vitčické zmoly a dalším přítokem vytékajícím ze studánky ve Stříbrnském lese. Je zdrojem vody i pro nad obcí nově zbudovaný rybník spolu s mokřady. Žel, během léta, za dlouhotrvajícího sucha, prameny v Boří a ve zmole na „Krajině“ často vysychají.

Historické počátky Vlčích Dolů se jako u většiny lokálních obcí ztrácí v neznámu. Jméno pochází pravděpodobně od místní polohy a již ve staré německé literatuře, zvláště ve spisu Morava, se lze dočíst, že je odvozeno od jam, v nichž se při příchodu Slovanů do těchto končin zdržovali vlci. Také skutečně krajina tomu jménu odpovídala a jméno bylo pro tento kraj velmi výstižné. První písemná zmínka pochází z roku 1377, kdy Jan „de Wlciedol“ prodává Zbyňkovi z Dřínova pět čtvrtí lánu „in Wlczidol“.

Obec pro svou polohu zřejmě nikdy nehrála důležitou roli a vyvíjela se poněkud zapomenutá stranou. Proto ani záznamů z historie není mnoho. Jak se lze dočíst z dostupných pramenů, měnily v dávných staletích pozemky a usedlosti i s obyvateli velice často své majitele, až nakonec byly rozděleny (snad potokem) na dvě části, z nichž jedna patřila dřínovskému a druhá věžeckému panství, až do začátku dvacátého století.

Teprve po první světové válce a vyhlášení samostatné Československé republiky dochází v obci k všestrannému rozvoji. Proběhla parcelace pozemků velkostatků Dřínov a Věžky, což spolu s předáním obecních pozemků k pronájmu místním malozemědělcům značně zlepšilo hospodářský stav v obci. Na neplodných plochách se vysazovaly ovocné stromy, převážně třešně, ale i švestky a ořechy. Osazovaly se i zmoly akáty, olšemi a topoly. Byla konečně zbudována silnice spojující Vlčí Doly s Dřínovem, neboť do té doby zůstávaly Vlčí Doly jedinou obcí tehdejšího zdouneckého okresu, do které zpevněná silnice nevedla. Taktéž řádně vyspraveny byly komunikace místní. I přes zdrženlivost občanů byla jako v jedné z posledních obcí provedena elektrizace v roce 1941 a na sklonku léta 1951 byl zaveden místní rozhlas. Přestalo se tak chodit a vyhlašovat po vsi s bubnem.

Po druhé světové válce se rozběhl také pestrý kulturní život. Hrála se divadla, kabarety, promítaly se filmy, velmi často byly pořádány zábavy, při kterých hrála místní kapela. 10. ledna 1947 byl v obci založen místní hasičský sbor. Začátkem let padesátých dochází i v obci k založení JZD. Postupem času se začíná uvažovat o sloučení jak JZD, tak i MNV buď s Věžkami nebo Dřínovem. Na veřejné schůzi 8. března 1960 bylo hlasováním všech přítomných rozhodnuto o sloučení JZD i MNV obcí Vlčí Doly a Věžky. V roce 1965 byla vystavěna zvonice – kaplička na místě bývalé mlatevny Zapletalů. Je zasvěcena svaté Anně, na kterýžto den připadají v obci hody. Se sedmdesátými léty dvacátého století se počíná postupně měnit i vzhled obce. Jsou zaváženy zmoly přes dědinu i na Krajině. Je dobudováno výbojkové veřejné osvětlení, vydlážděny chodníky. Po úplném zavezení zmoly přes dědinu v osmdesátých letech byla tato osázena rozmanitými okrasnými keři a stromy a do jejího čela byl přemístěn pomník věnovaný padlým spoluobčanům v první světové válce, který nechali vystavět občané Vlčích Dolů v roce 1920. Rekonstrukcí prošly veškeré vozovky v obci a bylo postaveno nové kulturní zařízení na Krajině (chata).

V posledních letech dochází k celkové modernizaci obce. Vyrostla nová spojovací silnice z Vlčích Dolů do Věžek. Byl vybudován veřejný vodovod se sítí hydrantů a dokončena plynofikace obce. Po položení telekomunikačního vedení a ukončení výkopových prací byly všechny vozovky v obci opatřeny novým povrchem. Koncem roku 2007 bylo po mnoha dlouhých letech ukončeno vyvážení domovního a průmyslového odpadu na místní skládku – poslední úsek vitčická zmola, a tato poté prošla rekultivací.

Vlčí Doly i dnes jsou nejmenší vesnicí na okrese co do rozlohy. Již od počátku dvacátého století se pozvolna vylidňují, nikdy zde nebylo ani dostatek pracovních příležitostí. Ke konci roku 2015 žilo v obci 70 obyvatel. Starostou sloučených obcí je Bc. Aleš Bosák z Věžek, který vykonává svou funkci od listopadu roku 2014. Před ním byl dlouholetým starostou obou obcí pan Bedřich Gardavský z Věžek.

Věžky – Vlčí Doly

Aktuality

Zahrada Věžky jaro 2019

Zahrada Věžky jaro 2019

ZAHRADA Věžky už dávno není jen o stáncích a živé hudbě Pamatujete si na dobu, kdy jste na zahrádkářské výstavě ZAHRADA Věžky našli všechno pro...

Aktuality
Zahrada Věžky 27. – 30. září 2018

Zahrada Věžky 27. – 30. září 2018

Na ZAHRADĚ Věžky se otevřou brány historické sýpky Přijďte se s námi rozloučit s babím létem na ZAHRADU Věžky. Budeme na Vás čekat na tradiční...

Aktuality
Věžky 670 let obce

Věžky 670 let obce

...

Aktuality
Zahrada Věžky 1.-5.8.2018

Zahrada Věžky 1.-5.8.2018

Návštěvnost  ZAHRADY Věžky roste i přes velkou konkurenci Návštěvnost zahrádkářské prodejní výstavy ZAHRADA Věžky se poslední dva roky stále...

Aktuality
Mikroregionem Morkovsko na kole 26.5.2018

Mikroregionem Morkovsko na kole 26.5.2018

Společně za krásami Mikroregionu Morkovsko na kole 26. května 2018 Mikroreginem Morkovsko na kole letacek s mapkou a kontrolnimi...

Aktuality
ZAHRADA Věžky jaro 1.-6.5.2018

ZAHRADA Věžky jaro 1.-6.5.2018

Přijďte si na ZAHRADU Věžky pro inspiraci tvořit ZAHRADA Věžky JARO 2018 je opět plná inspirace a překvapení. Od 1. do 6. května se otevírají brány...

Aktuality